Popis spoločnosti

  • komplexné portfólioslužieb v oblasti hygieny práce a pracovného prostredia
  • zabezpečenie služieb pracovnej zdravotnej služby na celom území Slovenska
  • spracovanie komplexnej dokumentácie v oblasti hygieny práce a kategorizácie zdravotných rizík na pracovisku
  • preventívne lekárske prehliadky na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu
  • konzultačné a poradenské služby
  • akreditované vzdelávacie programy
  • organizácia systému zabezpečenia prvej pomoci na pracovisku

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch:

  • Slovensko
Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Obchodná 16, Košice, 04011
IČO
36679135
DIČ
2022247414
Tel:
055-6712 794, 0905630917
Web:
www.medison-pzs.sk
Email:
medison@medison-pzs.sk

  Chcem si vyžiadať informácie