Oblasti poradenstva

  • BOZP a PO
    • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
    • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Popis spoločnosti

Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch:

  • Slovensko
Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08
IČO
36663484
DIČ
2022231882
Tel:
041 - 5654673, 0904 510 702, 0903 340456, 0904 510 702
Fax:
041 - 5654673
Web:
www.educo-consult.sk
Email:
educo-consult@educo-consult.sk

  Chcem si vyžiadať informácie