Oblasti poradenstva

  • Manažment
  • Financie a právo
  • Dane a účtovníctvo

Popis spoločnosti

Spoločnosť poskytuje vzdelávanie v oblasti účtovnítva pre účtovníkov, ktorí sa chcú naučiť účtovať. Pre manažérov a konateľov ponúkame kurz zameraný na využívanie výstupov účtovníctva pre riadenie a rozhodovanie, pre kontrolu účtovníctva, daňovú optimalizáciu a oboznámenie sa s trestnoprávnou zodpovednosťou.

Hlavným predmetom je komplexné vedenie účtovníctva pre klientov dodávateľským spôsobom, spracovanie miezd, spracovanie daňových priznaní, spolupráca pri audite, zastupovanie klienta v daňových sporoch, zakladanie spoločností.

V budúcnosti by sme sa radi stali znaleckou organizáciou v ekonomických znaleckých odboroch.

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch:

  • Slovensko
Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Rázusova 37, Košice, 04001
IČO
36580376
DIČ
2021831724
Tel:
055/6225571, -
Fax:
055/6225572
Web:
http://www.anymex.sk/vzdelavanie.html
Email:
sekretariat@anymex.sk

  Chcem si vyžiadať informácie