Oblasti poradenstva

  • Rôzne
    • Poradenstvo pri optimalizácii spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, overovanie správ o emisiách skleníkových plynov, právne poradenstvo v oblasti obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

Popis spoločnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch:

  • Slovensko
  • Česko
Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Letná 27, Košice, 040 01
IČO
51215853
DIČ
2120627663
Tel:
+421 948 034 135
Web:
www.snrcertification.sk
Email:
info@snrcertification.sk

  Chcem si vyžiadať informácie