Oblasti poradenstva

  • Manažment
  • Riadenie kvality
  • Financie a právo

Poradenskú a konzultačnú činnosť zabezpečujeme v týchto štátoch:

  • Slovensko
Lokalita firmy
Kontaktné údaje
Adresa
Gallayova 4, Bratislava, 841 02
IČO
44 102 208
DIČ
2022 5924 95
Tel:
0903 533 311; 02/44 258 295, 0903 533 311
Fax:
02 / 44 258 530
Web:
www.unius.sk
Email:
konatel@unius.sk

  Chcem si vyžiadať informácie