Poradenstvo v BOZP, poradenstvo pri požiarnej ochrane, poradenské firmy v BOZP a PO, poradenstvo v bezpečnosti pri práci.

EDUCO - CONSULT, s. r. o.
BOZP a PO
Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a…
Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08