Poradenstvo v BOZP, poradenstvo pri požiarnej ochrane, poradenské firmy v BOZP a PO, poradenstvo v bezpečnosti pri práci.

EDUCO - CONSULT, s. r. o.
BOZP a PO
Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a…
Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08
Agentúra PRO
Personalistika Manažment Financie a právo Dane a účtovníctvo BOZP a PO Rôzne Marketing a PR Zdravie, výživa a krása
Organizovanie školení a seminárov
Lisovňa 27, Bratislava, 831 06
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
BOZP a PO
Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ekológie a prvej pomoci
Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05