Poradenstvo v BOZP, poradenstvo pri požiarnej ochrane, poradenské firmy v BOZP a PO, poradenstvo v bezpečnosti pri práci.

CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Personalistika Fondy EÚ Manažment Riadenie kvality BOZP a PO Rôzne
Stredoeurópsky technologický inštitút CEIT už niekoľko rokov poskytuje komplexné riešenia na podporu produktivity, efektivity a tým podporuje trvalý zdroj konkurencieschopnosti priemyselného podniku. Rovnako sa už niekoľko…
Univerzitná 8413/6, Žilina, 01008
EDUCO – CONSULT s.r.o.
BOZP a PO
Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a…
Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08
BOZPO, s.r.o.
BOZP a PO
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, poradenstvo v oblasti pracovnej zdravotnej služby a zdravotného dohľadu, civilnej ochrany a ochrany životného prostredia, vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce…
Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 97101