Poradenstvo v BOZP, poradenstvo pri požiarnej ochrane, poradenské firmy v BOZP a PO, poradenstvo v bezpečnosti pri práci.

JUMA Trenčín s.r.o.
BOZP a PO
Lektorské a dodávateľské služby BOZP a PO
Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01
CeMS, s.r.o.
Personalistika Fondy EÚ Manažment Riadenie kvality Informačné technológie BOZP a PO Marketing a PR
Certifikačná spoločnosť CeMS sídliaca v Bojniciach poskytuje certifikáciu systémov manažérstva podľa noriem: – ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 – ISO/IEC 27001 – ISO 50001 Certifikačný orgán CeMS …
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice, 97201
EDUCO - CONSULT, s. r. o.
BOZP a PO
Spoločnosť Educo-consult s.r.o. ponúka široké spektrum vzdelávacích aktivít – kurzy, semináre a školenia v oblasti daní, účtovníctva, mzdového, sociálneho a pracovného práva, ako aj bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a…
Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
BOZP a PO
Vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ekológie a prvej pomoci
Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05