Projektové poradenstvo, poradenstvo s eurofondami (štrukturálne fondy, eurofondy, Európsky sociálny fond - ESF).

PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Fondy EÚ Dane a účtovníctvo
PricewaterhouseCoopers poskytuje audítorské, daňové a poradenské služby v rôznych priemyselných odvetviach s cieľom budovať si verejnú dôveru a zvyšovať hodnotu podnikania svojich klientov a ich vlastníkov. Vyše 163 000…
Karadžičova 2, Bratislava, 815 32
TeleDom – Vzdelávacie centrum
Fondy EÚ Informačné technológie
Projektové riadenie Procesné riadenie Manažérske vzdelávanie Manažérske informačné systémy Riadenie firemných znalostí Systém manažérstva kvality Obchodné zručnosti Počítačové kurzy Špeciálne počítačové kurzy …
Timonova č. 27, Košice, 040 01
TM Consulting, s.r.o.
Personalistika Fondy EÚ
Ponuka produktov vzdelávacej a poradenskej agentúry TM Consulting, s.r.o. pokrýva oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, firemného vzdelávania, vzdelávania a prípravy pre trh práce a projektového manažmentu.
Dolnohorská 26, Nitra, 94901
Academia Istropolitana Nova
Fondy EÚ
Celoživotné vzdelávanie
Prostredná 47/A, Svätý Jur, 90021